1. Giới thiệu tác giả và phương pháp Ăn Dặm 3in1-FamiEdu - Học Viện Giáo Dục Gia Đình

1. Giới thiệu tác giả và phương pháp Ăn Dặm 3in1

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Phương pháp ăn dặm 3in1 phiên bản đầu tiên được kết hợp bởi 3 phương pháp Ăn dặm truyền thống, Ăn dặm bé chỉ huy, Ăn dặm kiểu Nhật. Sau đó đến phiên bản 2020 được nâng cấp lên để con có thể đạt được 3 yếu tố nào dưới đây:


0 bình luận