5. Thứ tự sử dụng đạm trong ăn dặm-FAMIEDU ONLINE

5. Thứ tự sử dụng đạm trong ăn dặm

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Căn cứ vào nguyên tắc nào để xác định tháng tuổi nào sử dụng được loại đạm gì trong ăn dặm?


Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận